facebook
Tuesday , January 24 2017
Breaking News
Home / Featured / जिल्ह्यात १८ तलाठी निलंबित

जिल्ह्यात १८ तलाठी निलंबित

सात बारा उतारा संगणकीकरणाच्या कामात दिरंगाई, तसेच महसूल वसुली कमी, कर्तव्यात कसूर अशा विविध कारणांमुळे जिल्ह्यात १८ तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सात बारा उतारा संगणकीकरण कामात कसूर केल्यामुळे संबंधित तलाठ्यांना निलंबित करा, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. जे. ए. जोगी (सडावण), पी. एन. खंबायतकर (भरवस), आर. जी. विंचूरकर (डांगर), एन. जी. कोचूरे (दोधवद), एस. ए. तडवी (गोंडगाव), जे. एस. चिंचोले (वरखेडी), अनिल पवार (चोरगाव), व्ही. व्ही. बाविस्कर (करमाड), अतुल तागडे (खेडीढोक), व्ही. एन. माळवे (दोनगाव), वाय. एम. पाटील (कासोदा), डी. पी. पाटील (आडगाव), सुभाष वाघमारे (भोलाणे), जी. एस. चतरे, एस. आर. नेरकर, व्ही. एन. संदानशिव (जळगाव), एच.जी. पठाण, अजय गवले (जामनेर) अशी निलंबित तलाठ्यांची नावे आहेत.

एकाचवेळी अठरा तलाठ्यांना निलंबित करून प्रशासनाने नव्या वर्षात कामचुकारांना दणकाच दिला आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील काही तलाठ्यांविरूद्ध जिल्हा प्रशासनाकडे गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.

Check Also

मतदारांना काय पाहिजे की आमच्या भागाचा विकास कोणी केला – मंगला कदम

Click on Below Video Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *